راهکارهای کارما
دسته بندی ها

راهکارهای کارما

حریم شخصی

گروه راهکارهای کارما از قوانین جمهوری اسلامی ایران تبعیت می نماید؛ خرید محصولات و خدمات گروه راهکارهای کارما در دامنه اصلی سایت و ساب دامین ها (زیرمجموعه ها) منوط به ثبت اطلاعات شناسایی موثق کاربر در سامانه یا از طریق تلفن های پشتیبانی می باشد.

این اطلاعات برای اشخاص حقوقی شامل نام و نام خانوادگی رابط و مدیرعامل مجموعه، برند سازمانی، شناسه ملی، شماره ثبت، کداقتصادی و آدرس و راه های ارتباطی و برای اشخاص حقیقی نام و نام خانوادگی، کد ملی، نام پدر، شماره شناسنامه و آدرس و کد پستی و اطلاعات تماس مانند تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک می باشد. شایان ذکر است تمامی اطلاعات شخصی کاربران به صورت داده محرمانه نزد گروه راهکارهای کارما ثبت و ذخیره می گردد.

گروه راهکارهای کارما تمام اطلاعات شخصی کاربران را محرمانه می داند و به هیچ شخص یا سازمانی انتقال نخواهد داد مگر اینکه با حکمی قانونی از طرف مراجع ذیصلاح مجبور به این کار شود. همچنین زمانی که شما با کارما تماس میگیرید؛ نامه ای الکترونیکی ارسال میکنید یا خرید خود را ثبت و پیامکی دریافت میکنید در واقع خطوط ارتباطی الکترونیکی ما را پذیرفته اید و از طریق همین موارد راهکارهای کارما به درخواست شما پاسخ میدهد. لذا دریافت هرگونه ایمیل، پیامک و یا تماس ورودی با نام این گروه از طریق آدرس و شماره های غیر تخلف و سواستفاده محسوب میشود.

گروه راهکارهای کارما تمام توان خود را برای محفوظ نگهداشتن اطلاعات خصوصی کاربران به کار میگیرد تا کاربران بتوانند لذت خریدی امن و مطمئن را تجربه کنند. معتقدیم پیشرفت مستمر و تأمین منافع ما وقتی رخ خواهد داد که ابتدا، منافع مادی و معنوی شما از مسیر استفاده از خدمات گروه راهکارهای کارما، تأمین شده باشد.