راهکارهای کارما
دسته بندی ها

راهکارهای کارما

تاسیسات مکانیکی

هر ساختمانی به سیستم‌ های مهندسی که برای ارائه خدمات مورد نیاز در یک ساختمان نیاز دارد.

ما با استفاده از بانک اطلاعاتی قدرتمند خود، میتوانیم تاسیسات مکانیکی متنوع و کارآمد را برای شما طراحی و اجرا کنیم.

محصولات تاسیسات مکانیکی ما شامل سیستم های گرمایش، تهویه و تبرید، آب و فاضلاب، گاز، حفاظت از آتش، صوت و تصویر و سیستم های اتوماسیون ساختمان است. ما با توجه به نوع کاربرد، بودجه و نقشه ها، میتوانیم به شما در انتخاب بهترین نوع تاسیسات مکانیکی در بخش های مختلف کمک کنیم. کارما رفاه و آسایش شما را افزایش میدهد.

تاسیسات مکانیکی