راهکارهای کارما
دسته بندی ها

راهکارهای کارما

مدیریت پروژه

ما با داشتن تجربه و سوابق موفق در اجرای پروژه‌ های بزرگ و پیچیده، می‌ توانیم به شما در برنامه‌ ریزی، اجرا، نظارت و کنترل پروژه‌ های شما کمک کنیم.

تعریف و تحلیل نیازهای پروژه، تعیین هدف، بودجه، زمانبندی و منابع پروژه، تشکیل و هماهنگی تیم پروژه، رفع مشکلات و ریسک‌ های پروژه، گزارش‌ دهی و ارزیابی عملکرد پروژه و تحویل نتایج پروژه از روندهای معمول هر پروژه ساختمانی است که ما با رعایت استانداردهای بین‌المللی و با اتخاذ روش‌ های نوآورانه، سعی میکنیم پروژه‌ های شما را با سرعت بالا به نتیجه دلخواهتان برسانیم.

مدیریت پروژه