راهکارهای کارما
دسته بندی ها

راهکارهای کارما

سازه

سازه ها عبارتند از قسمت‌ های مقاوم و پایدار یک ساختمان که تحمل بارهای خارجی را بر عهده دارند.

محصولات سازه‌ ای ما شامل سازه های فلزی، بتنی، چوبی، شیشه ای ، سازه های پیش ساخته و سازه‌ های ترکیبی است. ما با توجه به نوع پروژه، نوع مصالح، نوع طرح و نوع بارگذاری، میتوانیم به شما در انتخاب بهترین نوع سازه کمک کنیم. کارما با ارائه محصولات با کیفیت و استاندارد، امنیت و زیبایی را به ساختمان های شما هدیه میدهد.

سازه