راهکارهای کارما
دسته بندی ها

راهکارهای کارما

درباره ما

چرا راهکارهای کارما؟

«راهکارهای کارما» گروهی از متخصصان و مدیران حوزه ساختمان و مدیریت است. هدف ما ایجاد سازوکاری برای کنترل کیفیت و بهینه‌ سازی روند پروژه‌ هاست تا با استفاده از تجربه و دانش به صرفه‌ جویی مالی، زمانی و انرژی در کنار کارفرمایان و مدیران با هدف مشاوره خرید و انجام صحیح پروسه خدمات پیش و پس از خرید ، به آنان خدمت رسانی کنیم. مدیریت و توسعه کسب‌وکار نیازمند انرژی، زمان، هزینه‌های مالی و همچنین ذهنی آزاد برای خلاقیت و حل مسائل است. از سوی دیگر، پروژه‌ های صنعت‌ ساخت مشکلات و موانع بسیاری دارند که می‌تواند پیچیدگی‌ ها را برای شما بیشتر کند. ما در کنار شما هستیم تا با «یکپارچه‌سازی پروژه‌ها» و «تکمیل هوشمند زنجیره تأمین» کاهش هزینه‌های مالی و زمانی پروژه را میسر کنیم. این روند در نهایت، موجب صرفه‌ جویی زمانی، انرژی و مالی برای شما خواهد شد تا با آسانی و اطمینان خاطر پروژه‌ ها و کسب‌ و کارتان را توسعه دهید. ما با هر دو سوی فرآیند آشناییم؛ زیرا هم در صنعت ساخت و هم در کارآفرینی و کسب‌ و کار فعال هستیم. همان قدر که مشکلات پروژه را می‌ شناسیم، مسائل مدیران و کارفرمایان را نیز درک کرده‌ ایم؛ در کنارتان هستیم تا پروژه‌ هایتان را با آسانی تکمیل و کسب‌ و کارتان را توسعه دهید.

تا کاملترین را انتخاب کنید...!
زمانش رسیده تا کاملترین را انتخاب کنید...!

شعار اصلی کارما «تکمیل هوشمند زنجیره تامین» است. به همین دلیل، ما خدمات و محصولاتی را با همکاری برندهای شناخته‌شده ساختمانی در بخش خدمات و محصولات (کالا و مصالح) ارائه می‌دهیم.